Řečtina ONLINE s Kristýnou Spáčilovou

Jiné

Užitečné

Občanská sdružení

Doprava

 

Mým cílem je podávat učivo po lopatě a s úsměvem, proto na hodinách hrajeme hry a nacvičujeme situace, se kterými se můžeme v Řecku a na Kypru potkat. Mám předchozí zkušenosti s vedením online skupinové lekce pro migranty žijící na Kypru i s individuálním