Řečtina ONLINE s Kristýnou Spáčilovou

Obchodní podmínky

Podmínky kurzů

* Jste do kurzu fakticky přihlášen(a) až po zaplacení kurzovného.

* Kurzovné bude vráceno pouze v případě, že dojde ke zrušení kurzu z mé strany.

* Vyhrazuji si právo zrušit skupinových kurzů v případě, že se nepřihlásí alespoň 2 zájemci.

* Vyhrazuji si právo na změnu lektora v příslušném kurzu.

* Účastník, který výrazně narušuje výuku, může být vyloučen z kurzu, a to bez náhrady.

* Osobní údaje uchazeče použiji pouze pro účely pořádání kurzu.

Vyhrazuji si právo na změnu podmínek.

*Baliček individuálních lekcí je potřeba čerpat v jednom kalendářním roce.

 

 

Organizační pokyny

 

Přijetí do kurzu

* Kurz lze zakoupit přímo v e-shopu

* pokud se hlásíte do vyššího kurzu, je třeba ověřit jeho znalosti písemnou prací či zkouškou, aby bylo možné přiřazení do vhodného kurzu

  • Balíček indiviuálních je třeba čerpat skrze pravidelnou a předem dohodnutou výuku. Student mě před zakoupením kontaktuje ve věci časové kapacity.

* Výuku lze objednat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Řečtina s Kristýnou

* Jste povinen zaplatit kurz do 14 dnů od obdržení pokynů k platbě; v případě, že kurz začíná dříve než za 14 dnů, jste jako uchazeč povinen uhradit kurz nejpozději v den zahájení kurzu

* platí se za 10 lekcí po 60 minutách

* po připsání platby na účet poskytovatele kurzu obdržíte potvrzení o platbě

* Cena za kurz obsahuje: výuku v daném časovém rozsahu, vstupní test (je-li potřeba)

 

Výuka

* minimální počet studentů pro otevření skupinového kurzu je 2 (max.8)

* v případě mé absence bude zajištěno suplování nebo náhradní lekce v jiný den, neprodleně vás informuji

* připomínky k výuce mi může student sdělit 

* Výuka probíhá prostřednictvím programu Meets (případně Skype).

* Čas lekce začíná běžet v domluvenou hodinu. Když přijdete pozdě, zmeškaný čas se započítává do doby lekce. Čekám na vás maximálně 15 minut. Přijdu-li pozdě já, zmeškaný čas vám nahradím.

  • Individuální lekce jsou vhodné pro klasické pravidelné lekce nebo pro podpůrný jazykový coaching. 

 

 

Stornovací podmínky

* při zrušení kurzu před zahájením se vrací kurzovné v plné výši uchazečům, kteří již mají zaplaceno, v jiných případech se kurzovné nevrací

 

Ochrana osobních údajů

* Jakožto poskytovatel se zavazuji, že budu shromažďovat a využívat osobní údaje poskytnuté uchazeči pouze k interním potřebám a nebude je předávat třetím osobám.


Objednávka a platba kurzu

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) Kristýny Spáčilové, se sídlem Počernická 66, IČO08042128, e-mail: kristyna.spacilova@gmail.com, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách recky-jazyk.cz.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.